Supra Hakkında

1998’de Çorum ilinde Supra Görüntüleme Merkezi kurulmuş Amerika’dan MR cihazı ithal ederek görüntüleme ve sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Devamı...

Hizmet Verilen Cihazlar

Supra Sağlık radyoloji alanında; Mr, Tomografi, Röntgen ve Scopy olmak üzere farklı marka ve modelde cihazlar ile hizmet vermektedir.

Supra İletişim

Bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayınız...

Bilgisayarlı Tomografi (CT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar.Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ''gantry'' adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken oyuk ya da ''gantry'' boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Ayrıca görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir.Ayrıca CT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, CT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, bir çok faydaları olmakla birlikte ciddi yan etkileri olabilecek tedavi yöntemlerinin gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur. CT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, CT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) iyonizan olmayan radyo frekansını (RF) kullanan yeni bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle dikkatle kontrol edilen bir manyetik alan içerisine yerleştirilen vücudun herhangi bir düzleminin görüntüsü elde edilir.Yöntem, görüntü elde etmek için hücre sıvısı ve lipıdler içerisindeki hidrojen çekirdeğinin yoğunluğunun dağılımını ve çekirdeğin hareketleri ile ilgili parametreleri kullanır. Başlıca yumuşak dokuları inceleyen bir yöntemdir. Lezyonları daha iyi göstermek amacıyla RF pulsunun uygulama şekli değiştirilerek farklı dokular arasındaki kontrastın artırılabilmesi gibi bir avantajı vardır. Yumuşak doku kontrast çözümleme gücü en yüksek olan radyolojik tanı yöntemidir. MR görüntüleme, temel tanı yöntemi konumundadır. Diğer organ sistem hastalıklarının incelenmesinde de gittikçe daha sık kullanılmaktadır. MR görüntüleme başlıca dokudan gelen sinyal şiddetindeki farklılıklardan oluşur. MR görüntülemenin santral sinir sistemini incelemede temel yöntem olması; yüksek yumuşak doku kontrastı çözümleme gücüne, üç düzlemde de görüntü alabilme yeteneğine, kemik artefaktının olmamasına, damarları kontrastsız görüntüleyebilmesine, iyonizan radyasyon bulunmamasına ve kontrast maddelerinin iyotlu kontrast maddelerden daha emniyetli olmasına bağlıdır. Kas-iskelet sisteminde, eklemlerde ve özellikle spor hekimliğinde, kemik iliğini değerlendirmede ve yumuşak doku tümörlerinde MR temel yöntem konumundadır. Göğüs ve karın bölgesinin incelenmesinde MR görüntüleme yardımcı inceleme pozisyonundadır. 1,5 Tesla GE Signa Infînity cihazı ek olarak kalbin tüm odacıklarının kasılmasını gösterebilmektedir. MR Anjiografi tetkiki ile damarlardaki yapısal bozuklukları da değerlendirilebilmekte Ayrıca MR Spektroskopi yöntemiyle beyin ve prostatın selim ve habis lejyonları da ayırt edebilmektedir.